авион

 • 71СОКО Ј-20 Крагуј — СОКО J 20 Крагуj Тип истребитель бомбардировщик …

  Википедия

 • 72Туполев — (по конструкторот Андреј Николаевич Туполев, 1888 1927) тип бившосоветски авион, од првите до најсовремените надзвучни (ТУ 154) …

  Macedonian dictionary

 • 73автопилот — (грч autos, фр pilote) уред за автоматско одржување на авион во одреден режим на летањето, најчесто се користи за одржување на правецот и на висината …

  Macedonian dictionary

 • 74аеромагнетометрија — (грч. аеr, Magnes, metria мерење) откривање на руди од воздух (од авион, хеликоптер, сателит) …

  Macedonian dictionary

 • 75аеронавигација — (грч аеr, лат navigatio) пловидба во воздух, вештина на управување со авион по одредена маршрута …

  Macedonian dictionary

 • 76аероотитис — (грч аеr, uѕ уво) мед заболување на средното уво што настанува при поголеми и нагли промени на воздушниот притисок (летнување или спуштање на авион, скок со падобран и сл) …

  Macedonian dictionary

 • 77аеропауза — (грч аеr, pausis) слоеви на атмосферата на височина од над 25 км каде што воздухот е толку разреден што не може да го одржи летот на авион …

  Macedonian dictionary

 • 78аероплан — (грч аеr, pianos што лута) в авион …

  Macedonian dictionary

 • 79аеротакси — (грч aer, taxis уредување) воздушно такси, авион за превоз на патници на покуси релации …

  Macedonian dictionary

 • 80аерофобија — (грч аеr, phobeo ce плаши) страв од летање со авион, страв од висина …

  Macedonian dictionary